Vakuumbeutel, Standard

Vakuumbeutel, Standard 100x210 mm (100)
100x210 mm (100)
CHF 3.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 100x210 mm (1'000)
100x210 mm (1'000)
CHF 29.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 100x300 mm (100)
100x300 mm (100)
CHF 3.30
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 100x300 mm (1'000)
100x300 mm (1'000)
CHF 29.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 120x160 mm (100)
120x160 mm (100)
CHF 3.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 120x160 mm (1'000)
120x160 mm (1'000)
CHF 29.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 120x200 mm (100)
120x200 mm (100)
CHF 3.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 120x200 mm (1'000)
120x200 mm (1'000)
CHF 29.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 120x220 mm (100)
120x220 mm (100)
CHF 3.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 120x220 mm (1'000)
120x220 mm (1'000)
CHF 29.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 120x270 mm (100)
120x270 mm (100)
CHF 3.60
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 120x270 mm (1'000)
120x270 mm (1'000)
CHF 31.80
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 120x300 mm (100)
120x300 mm (100)
CHF 4.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 120x300 mm (1'000)
120x300 mm (1'000)
CHF 35.30
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 130x210 mm (100)
130x210 mm (100)
CHF 3.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 130x210 mm (1'000)
130x210 mm (1'000)
CHF 29.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 140x180 mm (100)
140x180 mm (100)
CHF 3.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 140x180 mm (1'000)
140x180 mm (1'000)
CHF 29.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 140x210 mm (100)
140x210 mm (100)
CHF 3.25
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 140x210 mm (1'000)
140x210 mm (1'000)
CHF 29.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 140x270 mm (100)
140x270 mm (100)
CHF 4.20
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 140x270 mm (1'000)
140x270 mm (1'000)
CHF 37.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 140x330 mm (100)
140x330 mm (100)
CHF 5.10
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 140x330 mm (1'000)
140x330 mm (1'000)
CHF 45.30
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 140x350 mm (100)
140x350 mm (100)
CHF 5.40
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 140x330 mm (1'000)
140x330 mm (1'000)
CHF 48.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 150x200 mm (100)
150x200 mm (100)
CHF 3.30
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 150x200 mm (1'000)
150x200 mm (1'000)
CHF 29.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 150x230 mm (100)
150x230 mm (100)
CHF 3.80
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 150x230 mm (1'000)
150x230 mm (1'000)
CHF 33.80
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 150x260 mm (100)
150x260 mm (100)
CHF 4.30
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 150x260 mm (1'000)
150x260 mm (1'000)
CHF 38.20
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 150x300 mm (100)
150x300 mm (100)
CHF 5.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 150x300 mm (1'000)
150x300 mm (1'000)
CHF 44.10
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 150x320 mm (100)
150x320 mm (100)
CHF 5.30
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 150x320 mm (1'000)
150x320 mm (1'000)
CHF 47.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 160x210 mm (100)
160x210 mm (100)
CHF 3.70
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 160x210 mm (1'000)
160x210 mm (1'000)
CHF 32.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 160x230 mm (100)
160x230 mm (100)
CHF 4.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 160x230 mm (1'000)
160x230 mm (1'000)
CHF 36.10
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 160x300 mm (100)
160x300 mm (100)
CHF 5.30
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 160x300 mm (1'000)
160x300 mm (1'000)
CHF 47.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 170x250 mm (100)
170x250 mm (100)
CHF 4.70
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 170x250 mm (1'000)
170x250 mm (1'000)
CHF 41.70
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 170x330 mm (100)
170x330 mm (100)
CHF 6.20
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 170x330 mm (1'000)
170x330 mm (1'000)
CHF 55.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 180x230 mm (100)
180x230 mm (100)
CHF 4.60
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 180x230 mm (1'000)
180x230 mm (1'000)
CHF 40.60
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 180x250 mm (100)
180x250 mm (100)
CHF 5.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 180x250 mm (1'000)
180x250 mm (1'000)
CHF 44.10
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 180x280 mm (100)
180x280 mm (100)
CHF 5.50
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 180x280 mm (1'000)
180x280 mm (1'000)
CHF 49.40
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 180x300 mm (100)
180x300 mm (100)
CHF 5.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 180x300 mm (1'000)
180x300 mm (1'000)
CHF 52.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 180x370 mm (100)
180x370 mm (100)
CHF 7.30
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 180x370 mm (1'000)
180x370 mm (1'000)
CHF 65.30
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 200x210 mm (100)
200x210 mm (100)
CHF 4.60
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 200x210 mm (1'000)
200x210 mm (1'000)
CHF 41.20
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 200x250 mm (100)
200x250 mm (100)
CHF 5.50
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 200x250 mm (1'000)
200x250 mm (1'000)
CHF 49.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 200x280 mm (100)
200x280 mm (100)
CHF 6.20
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 200x280 mm (1'000)
200x280 mm (1'000)
CHF 54.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 200x300 mm (100)
200x300 mm (100)
CHF 6.60
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 200x300 mm (1'000)
200x300 mm (1'000)
CHF 58.80
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 200x350 mm (100)
200x350 mm (100)
CHF 7.70
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 200x350 mm (1'000)
200x350 mm (1'000)
CHF 68.60
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 200x400 mm (100)
200x400 mm (100)
CHF 8.80
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 200x400 mm (1'000)
200x400 mm (1'000)
CHF 78.40
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 200x500 mm (100)
200x500 mm (100)
CHF 11.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 200x500 mm (1'000)
200x500 mm (1'000)
CHF 98.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 200x600 mm (100)
200x600 mm (100)
CHF 13.20
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 200x600 mm (1'000)
200x600 mm (1'000)
CHF 117.60
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 220x250 mm (100)
220x250 mm (100)
CHF 6.10
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 220x250 mm (1'000)
220x250 mm (1'000)
CHF 53.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 220x330 mm (100)
220x330 mm (100)
CHF 8.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 220x330 mm (1'000)
220x330 mm (1'000)
CHF 71.10
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 225x300 mm (100)
225x300 mm (100)
CHF 8.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 225x300 mm (1'000)
225x300 mm (1'000)
CHF 78.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 230x320 mm (100)
230x320 mm (100)
CHF 8.10
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 230x320 mm (1'000)
230x320 mm (1'000)
CHF 72.10
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 230x350 mm (100)
230x350 mm (100)
CHF 8.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 230x350 mm (1'000)
230x350 mm (1'000)
CHF 78.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 240x450 mm (100)
240x450 mm (100)
CHF 11.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 240x450 mm (1'000)
240x450 mm (1'000)
CHF 105.80
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 250x280 mm (100)
250x280 mm (100)
CHF 7.70
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 250x280 mm (1'000)
250x280 mm (1'000)
CHF 68.60
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 250x300 mm (100)
250x300 mm (100)
CHF 8.30
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 250x300 mm (1'000)
250x300 mm (1'000)
CHF 73.50
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 250x350 mm (100)
250x350 mm (100)
CHF 9.60
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 250x350 mm (1'000)
250x350 mm (1'000)
CHF 85.80
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 250x400 mm (100)
250x400 mm (100)
CHF 11.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 250x400 mm (1'000)
250x400 mm (1'000)
CHF 98.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 250x500 mm (100)
250x500 mm (100)
CHF 13.80
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 250x500 mm (1'000)
250x500 mm (1'000)
CHF 122.50
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 250x750 mm (100)
250x750 mm (100)
CHF 20.60
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 250x750 mm (1'000)
250x750 mm (1'000)
CHF 183.80
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 260x350 mm (100)
260x350 mm (100)
CHF 10.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 260x350 mm (1'000)
260x350 mm (1'000)
CHF 89.20
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 260x360 mm (100)
260x360 mm (100)
CHF 10.30
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 260x360 mm (1'000)
260x360 mm (1'000)
CHF 91.70
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 270x300 mm (100)
270x300 mm (100)
CHF 8.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 270x300 mm (1'000)
270x300 mm (1'000)
CHF 79.40
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 300x320 mm (100)
300x320 mm (100)
CHF 10.60
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 300x320 mm (1'000)
300x320 mm (1'000)
CHF 94.10
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 300x350 mm (100)
300x350 mm (100)
CHF 11.60
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 300x350 mm (1'000)
300x350 mm (1'000)
CHF 102.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 300x400 mm (100)
300x400 mm (100)
CHF 13.20
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 300x400 mm (1'000)
300x400 mm (1'000)
CHF 117.60
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 300x450 mm (100)
300x450 mm (100)
CHF 14.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 300x450 mm (500)
300x450 mm (500)
CHF 66.15
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 300x500 mm (100)
300x500 mm (100)
CHF 16.50
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 300x500 mm (500)
300x500 mm (500)
CHF 73.50
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 300x600 mm (100)
300x600 mm (100)
CHF 19.80
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 300x600 mm (500)
300x600 mm (500)
CHF 88.20
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 320x320 mm (100)
320x320 mm (100)
CHF 11.30
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 320x320 mm (1'000)
320x320 mm (1'000)
CHF 100.40
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 340x400 mm (100)
340x400 mm (100)
CHF 15.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 340x400 mm (1'000)
340x400 mm (1'000)
CHF 133.30
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 350x350 mm (100)
350x350 mm (100)
CHF 13.50
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 350x350 mm (1'000)
350x350 mm (1'000)
CHF 120.10
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 350x400 mm (100)
350x400 mm (100)
CHF 15.40
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 350x400 mm (500)
350x400 mm (500)
CHF 68.60
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 350x500 mm (100)
350x500 mm (100)
CHF 19.30
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 350x500 mm (500)
350x500 mm (500)
CHF 85.75
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 380x400 mm (100)
380x400 mm (100)
CHF 16.70
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 380x400 mm (500)
380x400 mm (500)
CHF 74.50
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 380x500 mm (100)
380x500 mm (100)
CHF 20.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 380x500 mm (500)
380x500 mm (500)
CHF 93.10
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 400x500 mm (100)
400x500 mm (100)
CHF 22.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 400x500 mm (500)
400x500 mm (500)
CHF 98.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 400x600 mm (100)
400x600 mm (100)
CHF 26.40
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 400x600 mm (500)
400x600 mm (500)
CHF 117.60
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 400x700 mm (100)
400x700 mm (100)
CHF 30.80
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 400x700 mm (200)
400x700 mm (200)
CHF 54.80
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 400x750 mm (100)
400x750 mm (100)
CHF 33.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 400x750 mm (500)
400x750 mm (500)
CHF 147.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 450x500 mm (100)
450x500 mm (100)
CHF 24.80
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 450x500 mm (500)
450x500 mm (500)
CHF 100.25
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 450x700 mm (100)
450x700 mm (100)
CHF 34.70
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 450x700 mm (400)
450x700 mm (400)
CHF 123.50
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 500x600 mm (100)
500x600 mm (100)
CHF 33.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 500x600 mm (500)
500x600 mm (500)
CHF 147.00
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 500x700 mm (100)
500x700 mm (100)
CHF 38.50
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten
Vakuumbeutel, Standard 500x700 mm (300)
500x700 mm (300)
CHF 102.90
exkl. MWST
zzgl. Versandkosten


Beschreibung

Vakuumbeutel in Top Qualität.

Bestellen Sie gleich im Originalkarton und profitieren Sie vom Vorzugspreis!

Verpackungseinheit: 
100 Beutel pro Umbeutel
I.d.R. 1'000 Beutel pro Originalkarton.

 

Tel.: 026 673 93 00  eMail: eshop@vac-star.com
 

Nicht geeignet für Vakuumgeräte mit Aussenvakuum, welche einen Vakuumbeutel mit Struktur benötigen (z.B. Vac-Star easyPRO).

-> zu den Strukturbeuteln!